Stewardování

Steward je důležitý pro hladký průběh posuzování a je posuzovatelovým pomocníkem. Pokud chcete začít i Vy stewardovat, není nic jednoduššího, než napsat výstavnímu výboru organizace, která výstavu pořádá. Zpravidla bývá na propozicích kontakt, kam se můžete obrátit. Jestli je to bude Vaše první výstava v pozici stewarda, domluvte se s organizátorem na zaučení a seznámení se s pravidly a chodem výstavy. 

Doporučuji si na výstavu nebrat příliš velké naušnice, náramky - kočky se mohou na Vás drápat (ze stresu nebo to jsou prostě "mamánci") a hrozí zaháknutí tlapky/drápku. 

Jakmile dorazíte na výstavu (zjistěte si přesný čas, kdy se máte dostavit) přihlašte se k šéfstewardovi, který Vám sdělí další informace - přesný začátek posuzování a jméno posuzovatele, ke kterému jste přiřazeni. 

Pokud si nejste jisti správným způsobem držení kočky požádejte posuzovatele, zda by Vám umožnil si vyzkoušet podržet různá plemena během posuzování, když mu vysvětlíte, že jste začátečník, určitě Vám vyhoví. Stejně tak Vám pomohou i majitelé koček, ukáží Vám jak se to líbí i jednotlivým kočkám, je totiž možné, že právě Vy budete předvádět jejich kočku při volbě BIS. 

U zahraničního posuzovatele je potřeba, aby byl steward, který zná jeden z jazyků Fife - zpravidla nejčastějším jazykem bývá v ČR angličtina. Stává se, že někteří vystavovatelé neumí anglicky a budete muset překládat, co posuzovatel říká o jejich kočce. 

Je potřeba abyste dokázali odhadnout chování kočky, kdy se může z nervózní kočky stát až agresivní a pokud možno tento přechod co nejvíce zmírnit. Někdy je lepší hodně nervózní kočku jen položit na stůl a nechat ji ať se předvádí sama, jen hlídat, aby neutekla (ano i to se stává, ale steward je povinen udělat vše, aby se tak nestalo). 


Posuzování:

IMG 9797Po seznámení se s posuzovatelem dostanete každý svůj seznam koček, které budou na vašem stole. S posuzovatelem se domluvíte, zda chce jít podle seznamu nebo chce začít třeba jinou kategorií. Pak vypíšete na tabuli čísla, která se mají dostavit, ty pište včas, je lepší, když čeká (chvilku) majitel s kočkou, než posuzovatel. Pokud se nikdo nedostaví, měl by být k dispozici i mikrofon a vy je musíte vyhlásit stylem: 
"Prosíme britskou kočku číslo 78, aby se dostavila na posouzení k panu XY (jméno posuzovatele). Please, bring british cat number seventy-eight to Mr XY."
Pokud se číslo v brzké době nedostaví, je Vaší povinností toto číslo znovu vyhlásit, popřípadě najít klec a kočku posuzovateli přinést (doporučuj
i předtím ještě zkusit najít majitele, popřípadě požádat šéfstewarda o pomoc). Nevzdalujte se na moc dlouho od posuzovatele, pokud jste jeho jediný steward. Jakmile se kočka s číslem, který chce posuzovatel posuzovat dostaví dejte pokyn pro přistoupení k posuzovatelskému stolu, popřípadě řeknete posuzovateli číslo klece, kdyby si nebyl jistý (je potřeba, abyste měli přehled, které číslo už bylo posouzeno, a které chybí). Jakmile je posuzovatel s první kočkou hotový, je Vaší povinností řádně vydezinfikovat a utřít (do sucha!!) stůl. Pokud posuzovatel nemá vlastní dezinfekci, ukáže Vám dlaně, tak mu tam trochu dezinfekce stříkněte. Stejně tak, pokud jste Vy sahali na kočku vydezinfikujte si ruce, než budete sahat na další. U posuzovatele musí být k dispozici i klece, které musí steward hlídat, aby byly vždy čisté a vydezinfikované. U posuzovatele může sedět i druhý posuzovatel-žák, pravidla pro Vás zůstávají stejná pro oba.

Posuzovatel musí v každé kategorii zvolit kočky, které budou nominovány do BIS (Best In Show). Proto si vždy po určité "várce" koček nechá Vámi zavolat kočky, které už u něj byly, mezi nimiž se ale rozhoduje. Majitelé předvádějí kočky už v držení, na stůl je zpravidla nedávají a jsou vedle sebe všechny kočky, mezi kterými se rozhoduje. Zde může nastat Vaše chvíle, kdy se může stát, že majitel má více koček u stejného posuzovatele a rozhoduje se v nominaci a protože nemůže držet všechny, požádá Vás o pomoc. 

Když bude mít posuzovatel hotové posudky, předá Vám je a Vy je zaneste na výstavní výbor, kde se budou dělat diplomy. Je potřeba z posudků, které se skládají ze 3 stran (1 originál, 2 kopie), oddělat 3. stranu a tu nechat posuzovateli. 

Jakmile posuzovatel skončí a Vy máte vše řádně vydezinfikováno. Máte volno do volby BIS. 


Volba BIS:

Přípravy BIS 

Podle nominačních listin a příslušných tabulek pro volbu BIS je třeba připravit dvojmo lístečky, na kterých je uvedeno číslo klece, EMS kód, o kterou část volby se jedná (dospělý kocour 1.0, dospělá kočka 0.1 atd.) a těmito lístečky se označují: 
a) klece, do kterých jsou umístěny příslušné kočky čekající na volbu 
b) stewardi, kteří příslušné kočky předvádějí (nezapomenout na prostředky k upevnění lístečků na pláště/trička stewardů - kolíčky, sponky apod.) 

Vlastní průběh volby BIS 

- Šéfsteward - organizuje předvádění jednotlivých koček k posuzovatelům pro volbu; určuje, který steward ponese kterou kočku, sám kočky neprezentuje (pouze výjimečně, při řešení eventuelně kritických situací). Rozhoduje v případě, že je třeba (pro nedostatečný počet stevardů a zajištění plynulého chodu soutěže BIS) přizvat dalšího stewarda/y, aby byl jejich dostatečný počet. Nově přizvaný steward musí být viditelně označený a předvádí kočky podle pokynů šéfstewarda. 

BIS může být volen: 
- společně z kategorií I, II, III, IV 
- odděleně z kategorií I, II, III, IV 
Pokud je volba Best in Show prováděna společně ze všech kategorií, musí být při volbě přítomen alespoň jeden posuzovatel s kvalifikací pro všechny kategorie. Pokud je volba Best in Show prováděna odděleně podle kategorií, mohou volit jednotliví posuzovatelé podle svých specifikovaných kategorií. 

V každé kategorii může BIS získat: 
a) dospělý kocour 
b) dospělá kočka 
c) dospělý kastrovaný kocour 
d) dospělá kastrovaná kočka 
e) mládě ve věku 7-10 měsíců bez rozdílu pohlaví 
f) kotě ve věku 4-7 měsíců bez rozdílu pohlaví 

Na základě rozhodnutí pořadatele výstavy mohou proti sobě soutěžit: 
g) BIS dospělý kocour a BIS dospělá kočka o BIS a Best in Show opposite sex (BOS) 
h) BIS dospělý kastrovaný kocour a BIS dospělá kastrovaná kočka o BIS a BOS kastrované zvíře. 

V kategorii domácích koček je možno udělit maximálně 2 tituly BIS: 
i) BIS domácí krátkosrstá kočka a BIS domácí dlouhosrstá kočka 
nebo 
j) BIS domácí kocour a BIS domácí kočka 
nebo 
k) BIS domácí kočka bez rozdílu pohlaví.
Steward musí asistovat posuzovateli a po dobu, kdy působí ve funkci stewarda musí být oblečen tak, aby bylo jasné, že je steward (tričko, všichni stewardi mají stejné), také musí být minimálně 15 let starý. 
Posuzovateli asistují minimálně dva stewardi, může mu navíc asistovat i sekretář, určený pořadatelem výstavy. Na výstavách, kde si majitelé předvádějí své kočky sami, stačí pouze jeden steward.

Vysvědčení pro stewarda
Organizátor výstavy musí dát posuzovateli před zahájením posuzování potřebné formuláře vysvědčení pro stewardy. Je doporučeno, aby organizátor výstavy použil ty formuláře, které jsou ke stažení na webových stránkách FIFe, pokud je to nutné, mohou být tyto upraveny. Vysvědčení stewarda musí být vystaveno v jednom ze 3 jazyků FIFe, tj. v angličtině, němčině nebo francouzštině. Posuzovatel musí na vysvědčení vyznačit, jedná–li se o výstavu, kde kočky prezentují stewardi nebo o výstavu, kde si kočky prezentují majitelé sami. Originál vysvědčení dá posuzovatel přímo stewardovi.

Každý člen FIFe může pořádat výstavu s prezentací koček jedním z následujících způsobů:
a) Kočky jsou přinášeny a předváděny stewardy
- každý posuzovatel má k dispozici dva stewardy
- kočky jsou do posuzovatelských klecí přinášeny stewardy a poté předváděny stewardy
- steward zajistí, aby neprezentoval své vlastní kočky.

b) Kočky jsou přineseny majiteli a předvedeny stewardy
- každý posuzovatel má k dispozici jednoho stewarda
- steward zavolá kočky, které posuzovatel potřebuje, nebo umístí jejich čísla na posuzovatelské klece
- majitel nebo jím pověřená osoba přinese kočku do určené posuzovatelské klece
- po umístění kočky do určené klece opustí majitel (nebo jím pověřená osoba) posuzovací kruh
- pokud majitel není schopen nebo si nepřeje přinést kočku sám, je steward povinen přinést kočku a umístit ji do určené klece
- posuzovateli jsou kočky prezentovány stewardem.

c) Kočky jsou přineseny a prezentovány majitelem:
- každý posuzovatel má k dispozici jednoho stewarda
- steward zavolá kočky, které posuzovatel potřebuje, nebo umístí jejich čísla na posuzovatelské klece
- majitel nebo jím pověřená osoba přinese kočku do určené posuzovatelské klece
- po umístění kočky do určené klece opustí majitel (nebo jím pověřená osoba) posuzovací kruh
- jakmile posuzovatel nebo steward zavolá katalogové číslo určité kočky, je tato posuzovateli prezentována majitelem nebo jím pověřenou osobou
- pokud majitel není schopen nebo si nepřeje přinést kočku sám, je steward povinen přinést kočku a umístit ji do určené klece a poté ji i prezentuje posuzovateli.

Bez ohledu na zvolený způsob:
- každý posuzovatel má k dispozici minimálně 4 klece
- kočka musí být vždy prezentována s napsaným katalogovým číslem
- posuzuje se veřejně před publikem, posuzovatel smí podávat vysvětlení svého
rozhodnutí a oznámit výsledek
- jakmile je posuzování dokončeno nebo jakmile jsou napsány posudky, vyzve
posuzovatel nebo steward majitele, aby si odnesli kočky, nebo je stewardi
odnesou zpět do jejich klecí
- během Best in Show jsou oprávněni prezentovat kočky pouze stewardi 

DRŽENÍ:

Nakrátko

Ukazujeme krátké zavalité tělo.

Jednu ruku položíme pod hruď a přední nohy kočky, zároveň ukazováček vložíme mezi přední nohy, tak aby působily co nejkratším dojmem. Druhá ruka je pod zadními nohami - kočka se jakoby posadí na Vaši druhou ruku. Pak ruce dáme co nejblíže k sobě, abychom zdůraznili krátkost a zavalitost těla kočky. Ocas by měl být dobře vidět - doporučuji si prvně přehodit ocas přes ruku a pak teprve chytit kočku do správného držení. 

Pro plemena: PER, EXO, BRI, MAN
(perská, exotická, britská, manx)

IMG 0100Napolodlouho, přirozeně


Pro středně dlouhé kočky. Jednu ruku položíme pod hruď a přední nohy kočky, zároveň ukazováček vložíme mezi přední nohy, ty mohou být pokrčené i natažené. Druhá ruka je pod zadními nohami - kočka se přirozeně posadí na Vaši druhou ruku. Ocas by měl být dobře vidět - doporučuji si prvně přehodit ocas přes ruku a pak teprve chytit kočku do správného držení. Pro plemena: BML, BUR, CHA, CRX, DRX, EUR, KOR, MAU, SIB, SBI, SPH, RAG, TUV, DOM
(burmila, barmská, kartouzská, cornish rex, devon rex, evropská, korat, sibiřská, birma, sphynx, ragdoll, turecká van, domácí)

10495059 1432781820320160 120207023725487153 o

10455702 4515144933549 5870650492706926257 n

Nadlouho, natažení

Předvádíme eleganci nebo délku těla.

Jedna ruka je pod hrudí kočky těsně za předními nohami, kde ukazováček je opět mezi předními nohami. Druhá ruka drží kočku v úrovni začátku zadních nohou. Tímto se přední i zadní nohy kočky natáhnou. Pokud kočka odmítá natáhnout zadní nohy, je možné nechat jí je pokrčené. A mít napolodlouho. 

Pro plemena: ABY, BEN, OCI, RUS, MAU, MCO, NFO, SOM, SIA, OLH, OSH, BAL
(habešská, bengálská, ocicat, ruská, egyptská mau, mainská mývalí, norská lesní, somálská, siamská, orientální krátkosrstá i dlouhosrstá, balinéská)


10155830 722615464428277 3671616395968954276 n
MVK Hradec Králové 2014
Robin Fly High of Noah's Ark, DE

Foto by: Šárka Špírková

steward
MVK Hradec Králové 2014
Foto by ZO Hradec Králové