Proč je lepší toulavé kočky kastrovat než umisťovat do útulků?

V současné době je situace přemnožených koček v ČR kritická, většina útulků a depozit je přeplněných a má stop stav. Je nutno také dodat, že v ČR funguje velmi málo státem dotovaných útulků (myslím, že jen ve 3 městech, ale nejsem si 100% jistá). Drtivá většina útulků a depozit v ČR jsou organizace, které založili lidé, kteří se snaží situaci bezprizorních koček řešit a finanční prostředky na provoz, krmení, léčení zvířat si shánějí sami, většinou prostřednictvím sbírek od drobných dárců, výrobou a prodejem předmětů, v aukcích apod. Není absolutně možné při počtu toulavých koček do těchto zařízení zdaleka umístit všechna zvířata, která pomoc potřebují. Druhé hledisko je to, že většinu koček, které jsou zvyklé žít venku, svobodně, jsou divoké nebo polodivoké, není vhodné zavírat do útulku, kde trpí stresem, zvyšuje se tedy možnost oslabení imunity a pak možností nákazy od jiných koček v útulku. Kočky, které jsou vysloveně divoké, nemají šanci najít nový domov, jsou v tomto případě odsouzené žít v pro ně nepřirozeném prostředí – tedy doživotně zavřené v uzavřeném prostoru útulku. A to jako divoká kočka nechcete – žít ve „zlatém vězení“.

Jak to vlastně funguje?

Náš kastrační program financuje kastrace toulavých koček. Je určen pro zájemce, v jejichž okolí se vyskytují toulavé kočky jednotlivě či v koloniích, a má zájem a je schopen kočkám zajistit odchyt, převoz na kastraci a minimální pooperační péči. Zájemce o pomoc s kastrací je odkázán na naše webové stránky (www.felitikastruje.cz – od prosince/ledna budou v provozu nové stránky www.feliti.cz), kde je dopodrobna popsáno, jaká kritéria musí zájemce splnit pro možnost úhrady kastrace, jak postupovat při žádosti o úhradu kastrace a v neposlední řadě online dotazník-žádost, kterou žadatel vyplní. V žádosti vyplní náležitosti včetně jména smluvního veterináře, u kterého bude kastrace provedena. (FELITI spolupracuje se 140 veterináři po celé ČR). Poté je žádost posouzena, pokud žadatel splňuje kritéria a je žádost schválena, pošleme mu tzv. příslib a současně zasíláme avízo k našemu smluvnímu veterináři, kde mu oznamujeme, kdo se bude objednávat na kastraci a kolik zvířat přinese. Zájemce se pak s konkrétní veterinární ordinací domluví na termínu kastrací a po provedení kastrace nám veterinář úkony poté vyfakturuje. Příslib i faktura vždy zní na jméno žadatele. Jednou z podmínek kastrace je zaslání fotografie před a po kastraci, zveřejňujeme na facebookových stránkách příběh a fotografii každého vykastrovaného zvířete.
Když mám v okolí toulavou kočku, zavolám a bude se dít co?
Než se obrátíte na Feliti o pomoc, je třeba zmapovat terén, zjistit, o kolik koček se asi bude jednat, zda jste schopni sami zajistit odchyt, zajistit pro kočky pokastrační péči, promyslet si, co bude s kočkami po kastraci (zda se budou vracet zpět do lokality), a pokud se budou vracet, zda jim někdo zajistí přísun krmiva a zajistí zázemí na období zimy, poptat se, zda Vaše město nebo obec nemá kastrační program, pokud si toto vše zodpoví, pak stačí na našich stránkách vyplnit dotazník, viz předchozí otázka. Také umíme pomoci s odchytem a to tak, že do naší facebookové skupiny dáme výzvu o pomoc a vždy se najde někdo ochotný a zkušený, který s odchytem pomůže - dobrovolníci nebo lidé z řad útulků v okolí.

Kastrovat jen kočky nebo i kocoury?

Kastrují se obě pohlaví. Kočky, aby nerodily další nechtěná koťat, která budou odsouzená žít v zimě, hladu, často končící zraněná či pod koly aut. Kocouři, aby kočky neoplodňovali a aby neobtěžovali své okolí značkováním, bitkami o teritorium a místní kočky.
Kolik koček už prošlo díky Feliti kastrací?

Do dnešního dne bylo s pomocí Feliti vykastrováno přes 4 100 koček. Ale toto číslo se každým dnem zvyšuje. V současné chvíli probíhalo několik časově omezených akcí se smluvními veterináři pro sociálně slabší osoby, které si nemohou dovolit hradit plnou cenu kastrace, kdy za časově stanovenou dobu (většinou měsíc) daný veterinář kastroval za symbolickou cenu (400,- Kč/kočka, 200,- Kč kocour) a zbytek částky do smluvní ceny dotovalo Feliti. Jenom v těchto akcích již bylo vykastrováno cca 300 koček, takže čísla opravdu naskakují každým dnem.

Není to velký zásah do života, byť toulavé kočky? Jaký je tedy dopad na zdraví kočky, když není kastrovaná?

Naopak, kastrace je jednoznačně ve prospěch zdraví koček i kocourů. U koček nedochází k vysilujícímu mrouskání, nejsou zatěžovány březostí a opakovanými porody, které mohou skončit smrtí kočky i koťat. Kočky jsou plodné již v brzkém věku, kolem 3-7 měsíců, takže dochází k tomu, že často mají koťata „odrostlá“ koťata a to je pro kočky životu nebezpečné. Kastrací kočky se předchází zdravotním problémům, kterými často trpí kočky nekastrované a opakovaně rodící – nádory mléčných žláz, záněty dělohy apod. Dále nejsou zatěžovány starostí o koťata, v podmínkách kdy kočky často nemají sami co jíst, nemají střechu nad hlavou a ještě mají starost často o početný vrh koťat, které NIKDO nechce a čeká je stejně nelehký život, jako má jejich matka. Kocouři nejsou zmítáni pudy výskytem mrouskajících koček v okolí, o které svádí boje s konkurenčními kocoury, nedochází také k bojům o teritorium s dalšími nekastrovanými kocoury. Předchází se tak zranění, někdy i vážným, které bez ošetření mohou vést i ke smrti zvířete. A v neposlední řadě neobtěžují své okolí a obydlí lidí značkováním teritoria a typickým kocouřím zápachem.

Feliti funguje po celé ČR? Existuje podobný projekt v zahraničí?

Feliti je prvním fungujícím kastrační program, který pokrývá celou ČR. Spolupracuje s cca 140 veterinárními lékaři po celé republice a doufáme, že jejich řady se budou rozšiřovat. Snažili jsme se pokrýt všechny kraje, jenom v Praze a ve Středočeském kraji máme cca 30 veterinárních lékařů. Hodně velký zájem o kastrace například v Příbrami, kde máme výbornou zkušenost s klinikou Na Zdaboři, nebo v Benešově. Velmi často kastrujeme v Praze. Víme, že podobné programy jsou hlavně v USA, Řecku, Německu, Rakousku ale určitě i v jiných, kulturně vyspělých zemích. Na naše zkušenosti se ptali i dobrovolníci ze Slovenska, měli v plánu založit kastrační program i tam.
Je ze strany obcí a měst vůle řešit problém přemnožených zvířat kastrací, nebo převažuje řešení formou útulků?
Obce a města – vždy je to o tom, kdo sedí na radnici, je to pouze a jen v lidech a záleží na tom, kde je vůle situaci bezprizorních zvířat řešit. Obecně převažují obce a města, kde situaci těchto zvířat neřeší a převažuje iniciativa soukromých osob provozujících útulky a depozita, potažmo lokální kastrací programy. Jsou ale i obce, které mají vlastní kastrační program, podporují své občany v péči o opuštěné kočky a všichni jsou spokojení. Těch obcí, o kterých víme, je z celé republiky ale cca 50. Domníváme se, že pokud obec pochopí, že je potřeba tuto kritickou situaci řešit od samého začátku a vykastrovat stávající kočky a dovolit lidem kočky přikrmovat a pomoci jim přežít zimu, je jediná cesta. Spokojené a zdravé kočky, které se nemnoží = spokojení občané – ať už ti, kteří se o kočky starají, nebo ti, kteří je nemají rádi (kočky nemrouskají, kocouři neznačkují). Bohužel v současné době soukromé útulky a soukromé kastrační programy bez pomoci obcí a státu, suplují jejich povinnosti. Nechci domyslet, kdyby ze dne na den se zavřely všechny útulky pro kočky v celé ČR: Asi až potom by se hledalo koncepční řešení. Ale to se děje bohužel i ve zdravotnictví, péči o staré občany….prostě všude, kde selhal stát, nastupují neziskovky a dárci.

Takže projekt je zaměřený jen na kastrace?

Když jsme zakládali projekt, byl prioritně zaměřen na kastrace toulavých a opuštěných koček. Postupně jsme začali pomáhat i sociálně slabým lidem s kastrací jejich zvířat (časově omezené akce). Většinou se projekty rozběhnou s nějakou představou, ale dodatečně se nabalují nové informace, nové problémy. V mnoha lokalitách jsme pomohli vykastrovat celé kolonie toulavých koček, které většinou ze svých peněz krmí místní obyvatelé (krmičky). Kastrované lokality jsme tak nějak „vzali za své“, samozřejmě, že když člověk komunikuje s lidmi, kteří se reálně zabývají pomocí zvířatům, vidíme za každou fotografií konkrétní příběh, a nelze se od toho citově oprostit. Postupem času ke kastračnímu programu vznikl také vedlejší „program“ Feliti krmí. Přes zimu se snažíme sehnat od sponzorů a výrobců krmiv krmení pro tyto kočky bez domova, které zejména v období zimy doslova živoří, bez střechy nad hlavou, bez teplého počasí, vydané na milost zimě a bez plných mističek a následně je distribuovat do již registrovaných lokalit. Vytvořili jsme také první „kastrační mapu v ČR, kde evidujeme kastrační programy měst a obcí, útulků, a přehledy veterinářů v krajích s orientačními cenami kastrací a uvedením věku, od kdy veterináři kočky kastrují: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=140SyrYLx0EHo7d5h75-AET83SxqzRny9&ll=50.4096188937029%2C13.376619910937506&z=9.

A samozřejmě kromě financování kastrací a krmiva pro venkovní kočky vedeme velkou osvětovou kampaň, aby lidé, instituce a nezúčastnění pochopili, že situace bezprizorních koček u nás je velmi vážná a že kastrace je jediné humánní řešení přemnožených koček v ČR. Zároveň se snažíme o osvětu ve světě „drobných množitelů“, tj. lidí, kteří nemají chovatelské stranice a dopřávají svým kočkám „koťata pro radost“, je jich bohužel strašně mnoho a neuvědomují si, že na domovy čekají tisíce koček v přeplněných útulcích.
V dnešní době spolupracujeme mimo jiné také s organizacemi, jako je např. Armáda spásy.
V hlavě máme nápady na další projekty, například komunikace s obcemi ohledně osvěty a založení kastračních programů, přednášky na školách a obcích a mnoho dalších ale časově už sotva stíháme, takže to je spíše otázka budoucnosti a také zájmu lidí přidat se a pomáhat.

Jak se může člověk nejlépe zapojit?

Nejvíce ze všeho potřebujeme samozřejmě finanční prostředky. Projekt vznikl prakticky „na koleni“, začínali jsme s kastracemi několika koček. Postupem času získal projekt na „popularitě“ a obrovskou měrou přibyl a denně přibývá počet žádostí. Projekt financujeme výhradně z finančních prostředků, které si sami sháníme – od sponzorů, drobných dárců, v aukcích, prodejem předmětů atd. Žádosti o kastrace přibývají, a je tedy potřeba zajistit více prostředků na to, abychom je mohli financovat.
Způsobů, nám můžete pomoci, je celá řada. Například prostřednictvím DMS ve tvaru TRV FELITI 90 na 87 777, nebo přímo zasláním peněz na sbírkový transparentní účet 99775550/2010, či přes platební bránu Darujme.cz https://www.darujme.cz/organizace/1200245. Uvítáme samozřejmě také pomoc s hledáním sponzorů. Pokud máte rádi zábavu, pak také můžete dražit ve spřátelené facebookové skupině Cat-mania celoroční aukce, nebo sami i předměty do aukcí věnovat a vložit: https://www.facebook.com/groups/822083741175537/ .
Je také možné podpořit náš krmičský program a zaslat či doručit granule či konzervy pro kočky z některé námi kastrované lokality-krmičského místa, které si snadno může dohledat na naší krmičské mapě: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=49.20740643497853%2C16.686810000000037&hl=cs&z=13&mid=1sCproSkPgZSFW9px4gTbwaNyOI0XfeOH.

Projekt kompletně administruje několik lidí – dobrovolníků - zcela zdarma a nad rámec svých prací, a práce je opravdu obrovský kus, takže uvítáme i dobrovolníky na administrativní práce, sdílení na facebooku, hledání sponzorů, propagaci a další činnosti.
TOULAVÉ KOČKY U NÁS

Po celé ČR, a to nejen ve vesnicích, ale i ve městech, žijí kolonie koček bez domova, které se nekontrolovatelně množí. Drtivá většina z nich nechává okolní lidi lhostejné. Že je situace vážná, o tom hovoří situace v českých útulcích a zkušenost lidí, kteří tyto útulky provozují, lidí, kteří pečují o venkovní a bezprizorní zvířata, krmí kolonie venkovních koček a realizují kastrační programy ve městech. Za dobu, po kterou se pohybuji v charitativní činnosti pro útulky, neustále slyším, jak je situace čím dál horší, jak jsou útulky plné, nepřijímající, a jak kapacitně nemohou vyhovět tak, jak by bylo potřeba. Prioritou by proto mělo být nalezení řešení této situace. Počty toulavých koček se neustále mění, každým rokem se rodí další a další a naopak mnoho z nich umírá a na nemoci, zranění, či končí pod koly aut. K této situaci přispívá ve velké míře neinformovanost lidí, kteří nechají svoje nekastrované kočky t
oulat venku, nebo drobní množitelé, kteří bez rozmyslu chrlí ročně desetitisíce dalších koťatsk2  

Strana 1 z 9