(V)časná kastrace

Obsah
Ve zkratce
TOP mýty o kastracích
Kastrace kočky
Kastrace kocouraVE ZKRATCE

Největší dar, který můžete své kočce dát, je kastrace. Tyto rutinní lékařské postupy nejen pomohou zvládnout přemnožení koček, ale mohou také zabránit zdravotním problémům a to umožňuje, aby Vaše kočky vedly delší, zdravější a šťastnější život.


Co je kastrace a sterilizace?
Sterilizace nebo ovariohysterektomie je chirurgické odstranění vaječníků a dělohy kočky, zatímco kastrace je odstranění varlat kocoura. Ačkoli jsou tyto operace prováděny s méně častými komplikacemi, jen veterináři s licencí mohou provádět tyto zákroky. Sterilizace i kastrace se provádí tak, že vaše kočka je v celkové anestezii, aby se minimalizovala bolest a nepohodlí/stres. Po operaci Vás bude Váš veterinář informovat o tom, jak pečovat o svou kočku, zatímco se zotavuje. Během několika dní se Vaše kočka opět hodí do "normálu", rána po operaci se obvykle zhojí během dvou týdnů, při kterých si Vás veterinář zavolá či si domluvíte schůzku na překontrolování a vytáhnutí stehů.

Proč sterilizovat/kastrovat?
Sterilizace i kastrace kočky zabrání nechtěným porodům a snižuje vliv pohlavních hormonů na chování Vašeho domácího mazlíčka. V sedmi letech může nekastrovaný kocour a nesterilizovaná kočka vyprodukovat až 781.250 koťat. Tato koťata po většinou nenachází trvalý domov a končí buď v útulcích či na ulici. Několik málo šťastlivců se dožije 8 let, zbytek většinou umírá na genetické nemoci, přenosné choroby, přejetí autem či je utopeno/utraceno. Tím, že vykastrujete kočky můžete udělat dobrý skutek a zabránit tak těmto tragédiím.

Tímto zákrokem lze také zabránit nebo alespoň minimalizovat problémy s chováním. U kocourů se o 90% snižuje teritoriálnost v podobě značkování zapáchající moči, rvaní s ostatními kocoury, dlouhé a žalostné naříkání. U koček změna v chování není až tak znatelná jako u kocourů, nicméně se neopakují říje, jež jsou pro kočku velmi vyčerpávající, je ve stresu - volá kocoura hlasitým "pláčem", je v křeči - připravena pro krytí. Kočky mohou být nakryty a kocouři mohou krýt až od 1 roku věku. Kočky mají jiný cyklus než lidénebo psi a jsou uzpůsobené při říji zabřeznout Pokud se to ovšem neděje, tělo kočky se neumí vyrovnat s opakovanýi hormonálními výkyvy a časem se to projeví, časté sou právě pyometry, cysty a rakovina. Nemusí se to projevit dokud je kočka mladá a tělo sis oslabením poradí, ale třeba již v letech, kdy i náročné operace jsou vtším rizikem pro celý organismus. Kastrace je preventivní zákrok nejen kvůli rozmnožování, ale právě kvůli zdravotním následkům, které to může mít a uzavřená  pyometra je strašák nejednoho chovatele.

Kočky mají jiný cyklus než lidé nebo psi a jsou uzpůsobené při říji zabřeznout. Pokud se to ovšem neděje, tělo kočky se neumí vyrovnat s opakovanými hormonálními výkyvy a časem se to projeví, časté jsou pyometry, cysty a rakovina. Nemusí se to projevit dokud je kočka mlad a telo si s oslabením poradí, ale třeba již v letech, kdy i náročné operace jsou větším rizikem pro celý organismus. Kasrace je preventivní zákrok nejen kvůli rozmnožování, ale právě kvůli zdravotním následkům, které to může mít a uzavřen pyometra je strašák nejednoho chovatele. 


Změní se osobnost mé kočky?
Jediné změny, které čekají kočky a kocoury jsou uvedeny v předešlém odstavci. Ostatní zm;;ěny jsou velmi nepravděpodobné a většinou souvisí s něčím jiným než s kastrací. Některé kočky Vám mohou připadat "líné", protože už nemají takovou potřebu se toulat a nahánět protějšky. V jedné studii bylo uvedeno, že 25% majitelů koček zjistilo, že jejich kočky se staly více "poslušné". Nicméně lovecké dovednosti, hravost, úroveň klasické aktivity, vzrušení z nových věcí a hlasový projev obvykle nemají tendenci se po zákroku nikterak měnit.

Kdybychom měli kastrovat/sterilizovat kočky?
Tato otázka je stále horkým tématem mnoha diskuzí a kolikrát i hádek mezi chovateli. Někteří veterináři říkají po jednom roce, jiní po první říji, další po 7 měsících věku. Nyní se ale nejvíc dostává do popředí ranná kastrace ve 3 měsících. Mnoho studií již prokázalo, že obavy z toho, že kočka je na tak velký zákrok do organismu v tak útlém věku nevyspělá, jsou naprosto zbytečné. Když si to tedy shrneme, záleží zcela na Vás kdy svou kočičku/kocourka vykastrujete. Záleží na Vás jakého si vyberete veterináře, s jakým názorem. Pokud se chcete dozvědět více o ranné kastraci, klikněte zde.

Zdroj: UC DAVIS Veterinary Medicine (překlad: admin)
TOP MÝTY O KASTRACÍCH

Názory veřejnosti na tuto problematiku se různí. Někdo je pro, jiný proti. Paradoxně bývají proti kastracím zejména lidé, kteří o kočkách vědí jen velice málo nebo vůbec nic. Pokusíme se zde tedy vyvrátit mýty, které jsou s kastracemi spojeny.

1. Kastrace je proti přirozenosti kočky.

Není to pravda, kastrovaná kočka prožije při stejné péči mnohm kvalitnější život, než kočka, která buď neustále rodí koťata, nebo neustále hledá a nenalézá partnera pro spáření. Takové kočky nebývají v pořádku po psychické ani fyzické stránce. Kočka vyčerpaná častými porody nebo neustálými říjemi trpí zdravotními problémy, které mohou vyústit až v její smrt!!! Nekastrovaní kocouři mají sklon k toulání a rvačkám o teritorium, o takového kocoura jeho majitel často přijde.

2. Každá kočka by měla mít alespoň jednou koťata.

Není to pravda, kočka netouží po koťatech tak, jako žena touží po dítěti. Kočku vede k rozmnožování pouze pud, jehož cílem je zachovat rod, a to i tam, kde je kočičí populace již dostatečná. Kočka, která nikdy neměla koťata, prožije stejně kvalitní život jako kterákoliv jiná.

3. Kastrovaná kočka je slabší při hájení teritoria.

Není to pravda, i kastrovaná kočka si teritorium bez problémů uhájí.

4. Kastrace je pro kočku nebezpečná.

Není to pravda. To, jestli je zákrok rizikový, může posoudit jedině veterinář, který kočku prohlédne. Obecně u kocourů bývá zákrok jednodušší, protože se nemusí otevírat dutina břišní jako u kočky. Vždycky je hlavně zapotřebí vybrat si zkušeného veterináře, pak je riziko zákroku minimální.

Co říci závěrem? Snad jen to, že koček bez domova, zbytečně utracených nechtěných koťat a podobných jevů je v naší společnosti příliš mnoho. Kočky, které nejsou určeny k chovu, je rozhodně lepší nechat vykastrovat, jednak z výše uvedených důvodů, jednak proto, že s hledáním nových domovů pro narozená koťátka to není zas až tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.


Každý, kdo chová kočku se s tím jistě setkal. Pravděpodobně máte již kastrovanou kočičku nebo kocoura a veterinář vám vysvětlil o co se jedná. Ale známe skutečně odpovědi na všechny otázky, které by nás měly zajímat?

I. KASTRACE U SAMIC KOČKY DOMÁCÍ

Nechat vykastrovat kočičku je důležitá část základní péče. Kastrace v mladém věku pomáhá předcházet vzniku rakoviny mléčné žlázy a zejména nechtěným koťatům, hlučným projevům kočičí říje včetně problémů se značkováním u vás doma. Následující seznam uvádí nejčastější otázky týkající se kastrace sestavené za pomoci veterinářů a pokusí se na ně odpovědět. Je známo, že i když je kastrace dnes už jakousi rutinou a běžně žádanou procedurou, mnoha chovatelům nejsou stále některá fakta známá. Doufáme tedy, že náš článek přispěje k většímu rozšíření obzorů.

1. Co je vlastně při kastraci z těla odstraněno ?
2. Jak dlouho musí kočka zůstat u veterináře ?
3. Bude mít stehy ?
4. Co mám očekávat v průběhu uzdravování ?
5. Co když zrovna v době kastrace prožívá říji ?
6. Co když v době kastrace čeká koťátka ?
7. Ovlivní kastrace její osobnost ?
8. Za jak dlouho po vrhnutí koťat může být kočka kastrována ?
9. V jakém věku může být kastrace provedena ?
10. Ztloustne a zleniví moje kočka po provedení kastrace ?
11. Může po kastraci opět prožívat období říje ?
12. Kastrace kočky krok za krkem


1. Co je vlastně při kastraci z těla odstraněno ?

Kastrace u koček se obvykle provádí dvěma způsoby. Tzv. ovariohysterektomie je zákrok, kdy jsou z těla kočky chirurgicky odstraněny vaječníky, vejcovody a děloha.
Tzv. ovariektomie je zákrok, kdy jsou odstraněny pouze vaječníky.
V případě samic koček nemá ani jedna z metod zvláštní výhody či nevýhody. Pokud jsou v průběhu zákroku zjištěny na děloze jakékoliv patologické změny, doporučuje se ji odstranit.

Existuje alternativní řešení kastrace a tou je sterilizace. Ta spočívá v podvázání vaječníků. Sterilizace ale neovlivňuje hormonální hladinu, kočka stále bude mít říji, i když nebude moci zabřeznout. Sterilizace také nemá žádný efekt jako ochrana před rakovinou. Současně může dojít i ke vstřebání podvazujícího materiálu a tím obnovení plodnosti kočky.

2. Jak dlouho musí kočka zůstat u veterináře ?

Kastrace není náročná operace, trvá cca 30 minut a je prováděna v narkóze. V malých veterinárních ordinacích si kočičku můžete vyzvednout hned po provedení zákroku a nechat jí probouzet doma. V takovém případě jí dopřejte klidné, teplé místo, odkud nemůže spadnout. Vodu a krmení začněte podávat až po nabytí úplného vědomí, aby nedošlo ke zvracení.
Pokud zákrok provádí větší veterinární klinika nebo to zařízení malé ordinace umožňují, kočka je umístěna po zákroku do boxu, kde jí uloží a počkají na její probuzení z narkózy. Pak si pro ni může přijít její majitel. Časově asi za 2 hodiny.

3. Bude mít stehy ?

V zásadě existují dvě možnosti zašití rány – vnitřními vstřebatelnými stehy a klasickými vnějšími stehy. Když se rána uzavírá vstřebatelným šicím materiálem je celé vlákno schováno uvnitř rány. Nehrozí tak vykousání stehů, hojení je rychlejší a rána po zhojení lépe vypadá. Při šití vnějšími stehy se tyto vytahují po 7 – 10 dnech v závislosti na hojení rány.

4. Co mám očekávat v průběhu uzdravování ?

Vzhledem k povaze zákroku je uzdravovací proces rychlý a v naprosté většině bez komplikací. Kočka je již druhý den schopna normálního pohybu.
Následující dny si může zvíře začít ránu olizovat nebo okusovat, v takovém případě mu v tom musíte zabránit např. nasazením ochranného límce, nošením přelepeného košíku nebo použitím ochranného oblečku, ponožky apod. Domněnka, že sliny mají hojivý účinek, je naprosto nesprávná. V tlamičce zvířete žije mnoho druhů bakterií, kterými se olizovaná rána infikuje, navíc jazyk zvířat je velmi drsný, obzvláště u koček, a dochází tak navíc k mechanickému poškozování a následnému mokvání kůže v okolí rány. Tak se proces hojení komplikuje. Ránu udržujte v čistotě a suchu.

5. Co když zrovna v době kastrace prožívá říji ?

Pokud kočky prožívají období říje s problémy, jsou hlučné a trvá to dlouho, bývá kastrace jediným rychlým a účinným řešením jak tomu zamezit. Obvykle se kočky kastrují v přímo v období říje jen zřídka, většinou k tomu dochází, když majitel včas nerozpozná, že kočka v říji skutečně je. V tomto období je totiž kastrace poněkud složitější z důvodů překrvení tkáně a rozšíření cév. Kastrace v říji sebou nenese žádné zvýšené riziko, ale vzhledem k delšímu trvání operace může být vyžadován finanční příplatek a případně i delší rekonvalescence.

6. Co když v době kastrace čeká koťátka ?

Kastrace může být provedena v kterékoliv době, to znamená i v době, kdy kočka čeká koťátka. Mnohokrát si majitel ale není vědom, že jeho kočka je těhotná. Pokud máte nejasnosti nebo podezření na těhotenství, ale nejste si jisti, informujte o tom svého veterináře ještě před zahájením operace. Řezná rána může být opět zavřena a těhotenství může proběhnout nebo může být provedena kastrace a vyvíjející se koťata jsou odstraněna spolu s dělohou. Vzhledem k práci navíc a delšímu času si mohou někteří veterináři počítat speciální příplatek za kastraci těhotné kočky. Někteří veterináři také mohou odmítnout kastrovat kočku ve vyšším stadiu těhotenství. Ovšem z hlediska obrovského počtu toulavých a opuštěných koček, kterým se každým rokem rodí spousta koťat, je bezesporu doporučováno kočky kastrovat i pokud jsou těhotné než riskovat, že narozená koťata budou bez domova, strádat hladem a nemocemi na ulici.

7. Ovlivní kastrace její osobnost ?

U koček je přinejmenším půl roku reprodukční funkce potlačena (cykly jsou jaře a v létě). Což znamená, že se většinu roku chová jako kdyby byla kastrovaná a její osobnost se v této době nijak nemění, na rozdíl od období říje, kdy bývá extrémně citlivá a rozpustilá, čemuž zamezí právě kastrace.

8. Za jak dlouho po vrhnutí koťat může být kočka kastrována ?

Vývoj mléčných žláz, který přichází spolu s kojením může kastraci mírně ztížit. Ideální je kastraci provést cca jeden měsíc po odstavení koťátek. Ale pozor – pokud majitel není dostatečně obezřetný může kočka v této jednoměsíční lhůtě opět otěhotnět.

9. V jakém věku může být kastrace provedena ?

Nejvhodnějším věkem pro kastraci kočky je již doba dospívání, tzn. 5. – 7. měsíc života. Některé zdroje uvádí i pozdější věk, např. 7. – 12.měsíc, ale podle nejnovějších informací z výzkumů je možné zákrok provést dříve. Některá specializovaná pracoviště dokonce kastrují kočky ve věku pouhých osmi týdnů a pokud má veterinář dostatečnou praxi, je prokázáno, že nehrozí žádné zdravotní riziko.

10. Ztloustne a zleniví moje kočka po provedení kastrace ?

Hormon estrogen působí na zvýšení přirozené touhy v těle kočky a nízká hladina estrogenu nebo jeho úplné vymizení z těla po kastraci tuto touhu snižuje nebo ji zcela potlačí. Je třeba si uvědomit, že estrogeny kolují v těle kočky pouze v době páření, takže z hlediska chování (i chuti k jídlu) by neměla nastat žádná změna oproti době, kdy páření neprožívá.

11. Může po kastraci opět prožívat období říje ?

Bez vaječníků není možné, aby kočka prožívala období říje. Výjimečně se stává, že pokud veterinář není důsledný může v těle kočky zbýt část vaječníkové tkáně. To může vést k některým projevům chování jakoby v říji, i když kočka nemůže otěhotnět pokud jí byla odstraněna i děloha. V takovém případě se kočce dělají další testy nebo chirurgický průzkum pro zjištění a odstranění takové tkáně.

12. Kastrace kočky krok za krokem

Kočka je uspána injekčními anestetiky a operační pole je vyholeno.  
Operační pole je omyto a desinfikováno roztokem, aby nedošlo k žádnému kontaktu nesterilního předmětu s operačním polem.  
Operační pole je přikryto sterilní rouškou a ta následně fixována ke kůži svorkami. Řez kůží je veden pomocí skalpelu.  
Po průchodu kůží a podkožím je v místě srůstu břišních svalů protnuta břišní stěna a otevřen přístup do dutiny břišní.  
Kastrační háček je použit k vytažení jednoho děložního rohu.  
Poté je vyhledán vaz, na kterém jsou pohlavní orgány v dutině břišní zavěšeny a dále cévy, které vaječníky vyživují. Po protnutí vazu jsou cévy podvázány, aby nedošlo ke krvácení a vaječníky mohou být odstraněny.  
Nyní může být vyzvednuta děloha a lokalizovány krevní cesty.  
Děložní cévy jsou podvázány.  
Nyní může být děloha odříznuta těsně pod úchytem svorky.  
Následuje sešití břišní stěny. Chirurg vždy zkontroluje, zda nedošlo ke krvácení do dutiny břišní. V případě, že ano, musí být tato nejprve důkladně vypláchnuta.  
Dutina břišní je uzavřena, následuje sešití podkoží.  
Na závěr je potřeba scelit kůži a po potření rány ochranným roztokem je operace dokončena.

ZDROJ: http://www.kockaapravo.cz/zdravi-clanek.php?id=25


II. KASTRACE U SAMCŮ KOČKY DOMÁCÍ

Kastrace kocourů je nutným správným krokem jak zabezpečit, aby vyrostli v milující a přizpůsobivé obyvatele domu a stali se součástí vaší rodiny. Jedním z hlavních důvodů je snížení důsledků nežádoucího chování spojeného s říjí, které je sice v kočičím světě normální, ale pro kocoury také nebezpečné a leckdy ohrožující jejich život.

Hlavní výhody:

1. toulání

* v 90% případů kastrace kocourů postupně sníží a zcela odstraní jejich toulky
* přibližně u 60% vykastrovaných kocourů má zákrok okamžitou účinnost

1. pouliční boje

* v 90% případů kastrace postupně sníží a zcela odstraní tyto projevy říje
* přibližně u 60% vykastrovaných kocourů vymizí toto chování ihned

1. značkování

* v 90% případů po kastraci postupně značkování zcela vymizí
* u 80% vykastrovaných kocourů vymizí značkování ihned

1. Co se přesně při kastraci kocourů děje ?
2. Jaký je vhodný věk pro kastraci ?
3. Jaký je průběh rekonvalescence ?
4. Kastrace kocoura krok za krokem


1. Co se přesně při kastraci kocourů děje ?

Kastrace kocourů je daleko jednodušší a méně náročnější zákrok než kastrace samic. I s přípravou trvá asi 15 minut. Jedná se o oboustranné odnětí samčích pohlavních orgánů – varlat, zákrok probíhá v celkové anestézii. Podmínkou k bezpečnému uspání zvířete je lačný žaludek, proto nezapomeňte odebrat kocourovi jídlo asi 12 hodin před začátkem operace. Samotný zákrok probíhá tak, že šourek je naříznut na dvou místech – nad každým varletem je samostatný řez. Obě varlata se vyjmou a každému zvlášť se podváže semenný provazec a vyživující céva vstřebatelným šicím materiálem. Poté se obě varlata odstřihnou a semenné provazce se nechají vklouznout zpět do operačních ranek. Na závěr se aplikuje antibiotický zásyp přímo do ranek a zákrok je u konce. Kastrační ranky jsou miniaturní a nezašívají se, aby mohl sekret volně odtékat a nevznikaly otoky.
Na menších klinikách se vydávají kocouři ihned, na větších klinikách, kde fungují i hospitalizační centra se vydávají zhruba po 1 – 2 hodinách, aby byl zajištěn hladký průběh pooperační rekonvalescence.

2. Jaký je vhodný věk pro kastraci ?

Podle nejnovějších doložených průzkumů lze zákrok provádět prakticky již od 8. týdne věku. Někteří veterináři doporučují kastrace mezi 3. a 5. měsícem života, jiní později cca kolem 5. – 7. měsíce života. Další názor, který má své stálé uplatnění v praxi je kastrace až v 1 roce života - až se dokončí tělesný i psychický vývoj,. Jedním z vodítek může být doba, kdy kocour začne poprvé značkovat.

kočky z útulku
Je třeba připomenout, že na kastraci není nikdy pozdě, výše uvedená tabulka samozřejmě platí za předpokladu, že máte kocourka od raného kotěcího věku a máte možnost se rozhodnout. Dle studií z amerických veterinárních průzkumů nebylo prokázáno, že by tzv. brzká kastrace v období od 8. týdnů do 5. měsíce měla jakékoliv zdravotní následky do kočky z útulku
Je třeba připomenout, že na kastraci není nibudoucna. Často se uvádí, že takto brzká kastrace i kastrace v období 5. – 7. měsíce způsobuje ucpávání močových cest a pozdější zvýšené riziko zánětů a nemocí. Ovšem fakt je ten, že to nezávisí na věku, kdy je kastrace provedena, neboť dle srovnávacího výzkumu je počet kocourů kastrovaných dříve i počet kocourů kastrovaných později, kteří trpí zánětem močových cest v průměru naprosto srovnatelný.

3. Jaký je průběh rekonvalescence ?

Vzhledem k jednoduchosti a nenáročnosti zákroku se nepředpokládají žádné komplikace, nedochází ke krvácení ani k zanícení rány, pokud jsou udržovány vhodné podmínky. Po probuzení držte kocoura 1 – 2 dny doma pod dohledem, na kontroly většinou není nutné docházet.
Ojediněle se mohou vyskytnout infekce kastračních ran, sklouznutí podvazů nebo nesnášenlivost na některý typ anestetik, léčiv nebo vláken. Pokud budete pozorovat jakékoliv nenormální projevy, neprodleně navštivte svého veterináře.
(zdroj www.marvistavet.com, www.srdcemprokocky.cz)

4. Kastrace kocoura krok za krokem

Kocour je uspán injekční anestézií a položen na operační stůl na bok. Operační pole od řitního otvoru směrem dolů k šourku je vyholeno. Dále je omyto a desinfikováno roztokem, který způsobí oranžové zabarvení kůže.  
Je naříznut šourek a je vidět varle. Fotografie dokumentuje, že během tohoto zákroku nedochází skoro k žádnému krvácení.  
Varle je vyjmuto ze šourku a nadvarle spolu s vyživující cévou mohou být podvázány.  
K podvázání se užívá vstřebatelný šicí materiál, který se obtočí kolem nadvarlete a samotné varle může být odstřiženo. Poté se nadvarle nechá vklouznout zpět do operační ranky a na závěr se do ní aplikuje antibiotický zásyp. Kastrační ranka se nešije, ale zacelí se sama