Správný věk pro odběr kotěte

Víte, jaký je správný věk pro odběr kotěte?

Ministerstvo zemědělství stanovilo podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., k provedení § 7a odst. 2 zákona Vyhlášku č. 21 ze dne 23. ledna 2013. V odstavci e) Podmínek chovu koček je uvedeno, že minimální věk odběru kotěte od matky je minimálně 84 dnů. To znamená 12 týdnů věku kotěte.

Mnoho paragrafů? Stručně řečeno - až v této době je kotě natolik připraveno změnit své životní prostředí bez významnějších negativních projevů, jako je nekomunikace s novým majitelem, nevolnost, průjem, odmítání potravy, nečistotnost atd.

Pojďme nyní na začátek, do období narození kotěte a jeho růstu v bezprostřední blízkosti matky a sourozenců. Kotě je od prvního nadechnutí zcela závislé na matce. Získává od ní mléko a intenzívní péči.

S přibývajícím věkem koťata začínají objevovat sama sebe, své sourozence, postupně si spolu začínají hrát. Seznamují se s nejbližším okolím, nejisté první krůčky se postupně mění v běh, plížení a náznak lovu, koťata skáčou a v té době mají mít k dispozici škrabadlo, na kterém se učí správnému návyku škrábání drápků. Přibližně ve čtvrtém týdnu začínají být čistotná a začnou používat wc se stelivem. Pokud má matka dostatek mléka, v období mezi pátým až sedmým týdnem začíná postupný odstav kotěte. V této době začíná přijímat pevnou masitou potravu.

Hry, soupeření a závody koťata učí vztahům mezi jednotlivci vlastního druhu. Velmi úzkým kontaktem s člověkem se buduje důvěra a dobrý vztah s ním po celý život kočky. Kolem desátého týdne můžeme rozpoznat povahu jednotlivých koťat ve vrhu. Také je nápadná větší opatrnost při získávání nových zkušeností, než tomu bylo v předchozím období.

Ve třetím měsíci získává kotě cenné informace v oblasti sociálního chování jak vůči koťatům, tak směrem k člověku. Toto nesmírně důležité období v životě kotěte je mu bohužel odepřeno ve všech případech, kdy je předčasně odebráno od matky z důvodu prodeje, popř. darování. Celý tento čas od narození po věk tří měsíců je náročný proces jak fyzického, tak především psychického vývoje a pokud je narušen doslova vytržením z tohoto procesu, ve většině případů to má i své negativní následky (projevy stresu ze stesku, zažívací problémy, nečistota kdykoli během života, nevysvětlitelné poruchy chování, agresivita proti vlastnímu člověku atd.).

Kotě není štěně, které je na rozdíl od kotěte v osmém týdnu života plně odstaveno a připraveno k přechodu do nového prostředí.


Na inzertních serverech se bohužel s jevem předčasného odběru setkáváme velmi často. V tomto případě není technicky možné druhé přeočkování ve věku 12 týdnů chovatelem. Jednou očkované kotě není v plné imunitě, přesto zažívá proces změny prostředí, setkává se během cesty do nového domova a následně vstupem do nového prostředí s rizikem nákazy. V mnoha případech má předčasný odchod kotěte i ekonomický efekt. Nevzniknou žádné náklady na výživu a další péči do správného věku odběru, tj. 12 týdnů.

Zodpovědný a problematiky znalý chovatel koček, ať už s průkazem původu nebo bez něj, si všechny tyto aspekty plně uvědomuje. Rozumí všem potřebám koťat i jejich matky, silné vazbě koťat na matku a nutnost její výchovy i přesto, že v některých případech koťata kolem desátého týdne věku nekojí. Fakt, že kotě samo přijímá pevnou potravu a chodí samostatně na wc, nemůže nikdy obstát jako argument předčasného odběru kotěte.

Zapamatujme si jedno číslo. To číslo je 84. Tolik je dnů kotěti, které je plně připraveno vydat se na cestu do nového domova.

© Mína Soukupová
CHS Sunny Way*CZ

Plocha

Článek o odběru kotěte je zveřejněný v časopise HAF & MŇAU č. 1/2014